KZ VELIKE LAŠČE

Kmetijska zadruga Velike Lašče

Kmetijska zadruga Velike Lašče pokriva področje občine Velike Lašče, med Dolenjsko in Notranjsko. Tu se konča ljubljansko zaledje, ki se prevesi v Ribniško-Kočevsko kotlino. Območje leži na nadmorski višini med 500 in 850 metri, kjer se med gostimi gozdovi in zaraščenimi površinami skrivajo redkejša kmetijska zemljišča.

Naravne danosti območja s pridom izkorišča okoli 385 kmetij, ki skupno obdelujejo okoli 2000 hektarjev kmetijskih površin. Med temi prevladujejo travniki in pašniki, na katerih se pase predvsem govedo.

Želja po ustanovitvi enotne zadruge, ki bi združila kmete tega območja, se je pojavila že leta 1913, ko je bila ustanovljena Živinorejska zadruga. Skozi čas se je struktura zadruge spreminjala in leta 1960 so se posamezne manjše zadruge našega območja združile v Zadrugo Velike Lašče. Po petdesetih letih delovanja je bil leta 2010 v centru Velikih Lašč zgrajen zadružni trgovski center, poleg tega pa se prodaja lokalnih izdelkov vrši tudi v številnih franšiznih prodajalnah na širšem območju občine.

Danes ima KZ Velike Lašče 115 članov in v svojih objektih zaposluje 60 članov. Zadrugo zastopa predsednik zadruge, ki ima pooblastila direktorja zadruge. Vodi jo devetčlanski Upravni odbor, nadzira pa štiričlanski Nadzorni odbor. Uvršča se med srednje velika slovenska podjetja. V letu 2018 je bilo ustvarjenih preko 7 milijonov prometa.

Glavne storitve zadruge so:

odkup mleka

odkup živine

cow-1644166_1920
calf-3822937_1920

storitve klanja

odkup lesenih palet

Izdelke zadruge lahko najdete v:

  • živilskih trgovinah v Velikih Laščah, Turjaku, Robu, Loškem potoku, Novi vasi, Starem trgu in Babnem polju ter v potujoči trgovini,
  • trgovini repro-materiala za kmetijstvo in vrtičkarje,
  • trgovini tekstila in galanterije.

Lahko pa se tudi sprostite v katerem od dveh gostinskih lokalov, kjer boste vedno našli bogato ponudbo pijač, v poletnem času pa tudi svež sladoled!